Azulejo Espanol

Azulejo Espanol ներկայացնում է վերջին կերամիկական նորույթները պատի և հատակի սալիկների համար, որը պայմանավորված է իրենց հաստատուն աշխատելաոճով (ընկերությունը հիմնադրվել է 1953 թ.-ին)՝ զարգացմամբ, ավանդույթներով, դիզայնով և տեխնոլոգիաներով: Ամեն ինչ հիմնված է թիմի արդյունավետ աշխատանքի վրա, ովքեր շատ արհեստավարժ են և անում են ամեն ինչ առաջընթացն ապահոովելու համար։