Knauf

Պոլիկարբոնատ White 2100x6000x10 մմ

քմ - արժեքը

5,270֏

4,900֏

Պոլիկարբոնատ White 2100x6000x6 մմ

քմ - արժեքը

3,600֏

3,350֏

Պոլիկարբոնատ White 2100x6000x8 մմ

քմ - արժեքը

3,950֏

3,670֏

Պոլիկարբոնատ Clear 2100x6000x8 մմ

քմ - արժեքը

4,320֏

4,000֏

Գիպս կարտոն 12.5x2500x1200 A13

քմ - արժեքը

1,080֏

1,220֏

Гипсокартон 9.5x2400x1200 A10

NEW

Гипсокартон 9.5x2400x1200 A10

քմ - արժեքը

1,200֏

1,000֏

Կախիչ 20 սմ կլոր ձող

հատ - արժեքը

70֏

Էլեմենտ կապող F47

հատ - արժեքը

70֏

Պրոֆիլ գ/կ U70x30x0.5 4մ

մետր - արժեքը

500֏

Պրոֆիլ գ/կ U100x30x0.5 4մ

մետր - արժեքը

1,140֏

Էլեմենտ կապող F47

հատ - արժեքը

60֏

Պրոֆիլ գ/կ C26x40x0.6, 3մ

մետր - արժեքը

600֏

Պրոֆիլ գ/կ L 25x25x0.6 4մ

մետր - արժեքը

360֏