Mural Patmos 6P 25x50 15284

Product code: # 00152840

- value

54,600 Դ

Old price

105,000Դ

Name: Latina, Mural Patmos 6P

Code: 15284

Raw materials: red body

Size: 25x50 cm

Water absorption: 0,5% < E < 3%

Strength: >30N/mm2

C.Emperador M/R 11x32 14592

pcs - արժեքը

3,280֏

2,296֏

Tramonto roseton 90x90 17203

pcs - արժեքը

35,000֏

D.Flamenco-B 33x60 14079

-15%

D.Flamenco-B 33x60 14079

pcs - արժեքը

24,140֏

20,519֏

MayFair Beige Tesela 35x35 14048

m2 - արժեքը

13,000֏

Decori Rosa 25x45 17134

pcs - արժեքը

14,000֏

Azulejo Espanol- Collection Toledo

NEW

Cenefa Olimpia Gris 20.5x41 5945

pcs - արժեքը

3,330֏

2,260֏

Dec. Cannete Lasa MWC43252 33.3x60 5062

pcs - արժեքը

4,560֏

3,192֏

A68263 30x45 6197

pcs - արժեքը

900֏