Fagot Marron 27x41.5 5896

Product code: # 00058960

Vives- Collection Fagot-Melody

m2 - value

5,000 Դ

Old price

8,550Դ

Name: Vives, Fagot Marron

Code: 5896

Raw materials: white body

Size: 27x41.5 cm              

Water absorption: >10%

Strength: ≥15N/mm2

Circus-H 33x33 14930

m2 - արժեքը

10,800֏

Dolce-W 25x75 14134

m2 - արժեքը

16,360֏

Aurea Beige 25x50 15359

m2 - արժեքը

11,000֏

5,720֏

Cifre Ceramica- Collection Adrianna Warm Brillo

NEW

Cromatica Vison Brillo 25x75 cm 17567

m2 - արժեքը

7,000֏

Fra. Ivory 8WRI 20x80 14021

m2 - արժեքը

16,000֏

14,000֏

Galant-PR 33x60 14933

m2 - արժեքը

12,790֏

10,000֏

Yemina Mosaic 25x50 17505

m2 - արժեքը

4,370֏

Rosa 25x45 17126

m2 - արժեքը

9,000֏

Urban Azul 25x50 15265

m2 - արժեքը

12,540֏

6,520֏

Arpa Marron 23x33.5 5682

m2 - արժեքը

6,880֏

4,000֏