Bronze Net Mosaic 30.5x30.5 17009

Product code: # 00170090

m2 - value

103,000 Դ

Name:  Atlas Concorde, Marvel Bronze Net Mosaic

Code:  17009                               

Raw materials:  porcelain

Size:   30.5x30.5cm                 

Water absorption:  ≤0.1%

Strength: R≥40N/mm2

68225 30x45 6086

m2 - արժեքը

5,200֏

2,600֏

Curve Black Brillo 20x60 175690

-15%

Curve Black Brillo 20x60 175690

m2 - արժեքը

6,500֏

5,525֏

Muro Gris GPR 8PZ/C 32.8x44.2 14406

m2 - արժեքը

24,070֏

16,849֏

Vertigo Rosso 25x33.3 14736

m2 - արժեքը

20,000֏

Slate Tiles S-061A 60X15X1.2-1.5 20236

m2 - արժեքը

18,000֏

13,550֏

Onice Marfil 32x90 14047

m2 - արժեքը

12,900֏

Suite Beige 27x41.5 5829

m2 - արժեքը

9,660֏

7,730֏

TAU- Collection Classic Gold

NEW

Cassis Linen 25X75 cm 17612

m2 - արժեքը

7,900֏

Tesela Natural 30.5x30.5 19818

m2 - արժեքը

8,800֏