TAU Ceramica

Onice Marfil Decor Flor 32x90 14046

pcs - արժեքը

27,000֏

Beires P 44x44 14214

m2 - արժեքը

15,000֏

Breccia P 44x44 14989

m2 - արժեքը

18,400֏

Linen Marfil 31.6x31.6 14242

m2 - արժեքը

4,600֏

Linen Gris 31.6x31.6 14237

m2 - արժեքը

5,800֏

Basila Rosa Zocalo 31.6x31.6 14225

m2 - արժեքը

5,000֏

Basila Gris Zocalo 31.6x31.6 14245

m2 - արժեքը

5,000֏

Canapa Azul 31.6x31.6 14488

m2 - արժեքը

5,100֏

Saten Burdeos 31.6x45 14227

m2 - արժեքը

7,000֏

Saten Burdeos Zocalo 31.6x45 14228

m2 - արժեքը

7,000֏

Samana Negro 20x60 14274

m2 - արժեքը

7,980֏

Galileo Colors 30x60 14249

m2 - արժեքը

17,500֏

Basila Gris 25x36.5 14243

m2 - արժեքը

5,000֏

Basila Rosa 25x36.5 14223

m2 - արժեքը

5,000֏

Basila Rosa Zocalo 25x36.5 14224

m2 - արժեքը

5,000֏

Basila Gris Zocalo 25x36.5 14244

m2 - արժեքը

5,000֏

Basila Beige 25x36.5 14253

m2 - արժեքը

4,500֏

Apuan Negro Zocalo 31.6x45 14221

m2 - արժեքը

5,810֏

Apuan 31.6x45 14220

m2 - արժեքը

5,700֏

Tarim Wenge 31.6x45 14178

m2 - արժեքը

5,000֏

Tarim Orange 31.6x45 14471

m2 - արժեքը

6,000֏

Basila Beige Zocalo 25x36.5 14254

m2 - արժեքը

5,200֏

Massa 20x60 14279

m2 - արժեքը

7,000֏

Canapa Blanco 25x36.5 14486

m2 - արժեքը

5,000֏

Canapa Azul 25x36.5 14487

m2 - արժեքը

5,100֏

Andina Azul 25x36.5 14476

m2 - արժեքը

6,000֏

Beires Zocalada 20x60 14217

pcs - արժեքը

4,000֏

Colonna Angulo P 58x58 14493

pcs - արժեքը

50,000֏

Listelo Circulos Oro 2.5x60 14218

pcs - արժեքը

2,000֏

Massa Zocalada 20x60 14282

pcs - արժեքը

4,000֏

Massa P. Angulo Grana 10x10 14485

pcs - արժեքը

3,000֏

Saten Listelo Bulets 5x31.6 14230

pcs - արժեքը

2,400֏

Saten Listelo Botania 10x31.6 14219

pcs - արժեքը

3,000֏

Saten Decor Botania 31.6x45 14231

pcs - արժեքը

3,000֏

Linen Gris List. Rain 5x31.6 14239

pcs - արժեքը

2,800֏

Linen Lila List. Rain 5x31.6 14296

pcs - արժեքը

2,200֏

Listelo Ailis 10x31.6 14262

pcs - արժեքը

2,000֏

Canapa Azul Listelo 5x25 14489

pcs - արժեքը

1,000֏

Leno Tierra Decor 20x60 14042

pcs - արժեքը

4,000֏

Leno Tierra Decor Hojas 20x60 14041

pcs - արժեքը

4,000֏

MayFair Beige Tesela 35x35 14048

m2 - արժեքը

13,000֏

Onice Marfil Angulo P 58x58 14055

pcs - արժեքը

50,000֏

Onice Perla Angulo P 58x58 14054

pcs - արժեքը

50,000֏

Onice Perla Cenefa P 58x58 14053

pcs - արժեքը

50,000֏

Onice Marfil Listelo Flor 5x90 14036

pcs - արժեքը

3,000֏

Tau 44x88 14290

m2 - արժեքը

18,000֏

Leno Tierra 20x60 14040

m2 - արժեքը

7,400֏

Alenda Ambar 20x60 14286

m2 - արժեքը

7,200֏

TAU- Collection Burano White

NEW

Burano White 75x75 cm 17603

m2 - արժեքը

9,300֏

Massa P 44x44 14990

m2 - արժեքը

19,000֏

Alenda verde P 44x44 14289

m2 - արժեքը

15,000֏

Andina Azul 31.6x31.6 14477

m2 - արժեքը

6,000֏

Samana Grana P 44x44 14275

m2 - արժեքը

15,000֏

Samana Grana P 44x88 14276

m2 - արժեքը

18,000֏

Samana Negro 44x44 14277

m2 - արժեքը

15,000֏

Saten Burdeos ZOC 31.6x31.6 14229

m2 - արժեքը

5,520֏

TAU- Collection Crotone Umber

NEW

Crotone Umber 30X90 cm 17619

m2 - արժեքը

9,900֏

Crotone Sand 30X90 cm 17617

NEW

Crotone Sand 30X90 cm 17617

m2 - արժեքը

9,900֏

TAU- Collection Altamura wall

NEW

Altamura Pearl 30X90 cm 17608

m2 - արժեքը

9,900֏

Classic White Glossy 7.5x15 cm 17606

NEW

Classic White Glossy 7.5x15 cm 17606

m2 - արժեքը

11,900֏

Classic Cream Glossy 7.5x15 cm 17607

NEW

Classic Cream Glossy 7.5x15 cm 17607

m2 - արժեքը

11,900֏

TAU- Collection Classic Gold

NEW

Cassis Send 25X75 cm 17613

m2 - արժեքը

7,900֏

Linen Lila 31.6x45 14234

m2 - արժեքը

5,600֏

TAU- Collection Altamura wall

NEW

RLV. Altamura Pearl 30X90 cm 17609

m2 - արժեքը

9,900֏

TAU- Collection Altamura wall

NEW

Altamura Silver 30X90 cm 17610

m2 - արժեքը

9,900֏

MayFair Marfil 20x60 14038

m2 - արժեքը

6,500֏

TAU- Collection Classic Gold

NEW

RLV Cassis Gold 25X75 cm 17614

m2 - արժեքը

7,900֏

TAU- Collection Classic Gold

NEW

Cassis Linen 25X75 cm 17612

m2 - արժեքը

7,900֏

Onice Marfil 32x90 14047

m2 - արժեքը

12,900֏

RLV Cassis Silver 25X75 cm 17616

NEW

RLV Cassis Silver 25X75 cm 17616

m2 - արժեքը

7,900֏

Onice Ocre 32x90 14045

m2 - արժեքը

12,800֏

Cassis Pearl 25X75 cm 17615

NEW

Cassis Pearl 25X75 cm 17615

m2 - արժեքը

7,900֏

Alenda Ambar P 44x44 14287

m2 - արժեքը

15,000֏

TAU- Collection Classic Gold

NEW

Luneville Send 45x45 cm, 17605

m2 - արժեքը

7,300֏

TAU- Collection Diluca Pearl

NEW

Luneville Pearl 45x45 cm, 17604

m2 - արժեքը

7,300֏

4,000֏

Onice Marfil P 44x44 14050

m2 - արժեքը

21,000֏

Colonna Beige P 58x58 14492

m2 - արժեքը

22,000֏

Colonna Ambar P 58x58 14491

m2 - արժեքը

22,000֏

Kemberg Chocolate SP 60x60 14057

m2 - արժեքը

15,000֏

Onice Perla P 58x58 14051

m2 - արժեքը

22,000֏

Onice Marfil P 58x58 14052

m2 - արժեքը

22,000֏

TAU- Collection Altamura wall

NEW

Altamura Silver 60X60 cm 17611

m2 - արժեքը

9,900֏

Crotone Sand 60X60 cm     17620

NEW

Crotone Sand 60X60 cm 17620

m2 - արժեքը

9,900֏

TAU- Collection Diluca Tan

NEW

Diluca Tan 20X120 cm 17602

m2 - արժեքը

12,800֏

9,000֏

TAU- Collection Diluca Umber

NEW

Diluca Umber 20X120 cm 17601

m2 - արժեքը

12,800֏

9,000֏

Kemberg Cream SP 60x60 14494

m2 - արժեքը

13,000֏

Tau 60x60 14495

m2 - արժեքը

22,000֏